20140827_102412
Glavna svrha ispitivanja jest procijeniti stanje i problematiku opreme za prskanje i pružiti korisnicima odgovarajuće smjernice za optimalno korištenje. Ispitivački tim su stručnjaci u području tehnike za zaštitu bilja (pomoću mjerne tehnike) i poljoprivredni inženjeri.
Ispravno održavani i redovito pregledavani uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja su preduvjet za učinkovito zdravstveno stanje poljoprivrednih usjeva.
Testiranje mogu obavljati samo ovlaštene organizacije Ministarstva poljoprivrede. Uvjeti i postupci koji moraju biti ispunjeni od strane ovlaštenog ispitnog tijela za redovitu provjeru uređaja i opreme za zaštitu bilja navedeni su u propisima u Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).
 

Po uspješnom završetku pregleda, svaki uređaj dobiva naljepnicu (oznaku) i uvjerenje o položenom testu, na kojima su obilježeni dan, mjesec i godina ponovnog testiranja uređaja.
Novi uređaji mogu dobiti uvjerenje o ispitivanju bez obavljenog inspekcijskog testa uređaja ako su vlasnici dostavili tražene dokumente u ispitnu stanicu. Vlasnik novog uređaja za zaštitu bilja može dobiti uvjerenje o pregledu najkasnije u roku od šest mjeseci od kupnje uređaja. Moraju imati dokaz o kupnji opreme i dokumentirane tehničke podatke o uređaju ili potvrdu o sukladnosti za opremu za primjenu sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj za uređaj. Na dobivenoj naljepnici je naznačen sljedeći pregled uređaja, koji je za nove uređaje 5 godina od dana dobivanja naljepnice i uvjerenja. Svaka daljnja provjera opreme provodi se svake 3 godine.
Vlasnik rabljene opreme koja je već bila na ispitivanju, mora dovesti uređaj na ponovni pregled najkasnije 30 dana nakon datuma označenoga na naljepnici. Nakon uspješnog ispitivanja opreme, vlasnik za uređaj dobiva certifikat o pregledu i naljepnicu sa oznakom datuma sljedećeg pregleda uređaja, što je tri godine od datuma pregleda.
Vlasnik pregledanog uređaja sa izgubljenom ili uništenom naljepnicom može dobiti novu u ispitnoj stanici uz predočenje uvjerenja o izvršenom inspekcijskom nadzoru (certifikat).
Svaku promjena vlasništva (prodaja, suvlasnički odnos), ili tehničkih karakteristika uređaja (uništenje uređaja, uređaj više nije u uporabi), potrebno je najkasnije u roku od 8 dana od promjene u pisanom obliku javiti ispitnom tijelu (dostaviti dokaze o promjeni) radi promjene podataka u centralnom sustavu Ministarstva poljoprivrede.
Ovlaštene ispitne stanice redovito će imenovati i ažurirati Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.
Svi uređaji za zaštitu bilja proizvedeni prije 1995. godine moraju biti ispitani do 26.studenog 2014.g.
Uporaba uređaja za zaštitu bilja bez valjanog uvjerenja i pripadajuće naljepnice neće biti dozvoljena.
Kontrolu ispravnosti opreme u polju provoditi će poljoprivredni inspektori.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime