Zatražite svoju elektronsku poljoprivrednu karticu

Certifikat je - od kada smo ušli u Europsku uniju, postao jedna od najčešće spominjanih riječi. I potreban je za mnogo toga. Bez njega se od iduće godine ni u poljoprivrednoj apoteci više neće moći kupiti sredstva za zaštitu bilja - pesticidi. Za certifikat će svatko morati platiti 860 kuna, a državu će sve stajati 100 milijuna kuna.

Potpore za nepokupljeno i neobrano voće

Po 20 milijuna kuna isplaćeno je ovih dana proizvođačima jabuka i mandarina, i to prvi put u Hrvatskoj, kao potpora za neubrano...

Isplaćene potpore za nepokupljeno i neobrano voće

Po 20 milijuna kuna isplaćeno je ovih dana proizvođačima jabuka i mandarina, i to prvi put u Hrvatskoj, kao potpora za neubrano...

Zašto korovi postaju rezistentni na herbicide?

Cilj trogodišnjeg projekta (2018.-2021.) „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u RH“ kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koordinira Sveučilište u Zagrebu...