Proljetna sjetva

Površine na kojima je izvršena jesenska obrada tla trenutno su pripremljene za sjetvu jarih kultura. Prema rokovima sjetve u proljetnom roku osim jarih žitarica...

Sjetva soje

U strukturi prometa novosadske poljoprivredne burze prošli tjedan bili su zastupljeni pšenica, kukuruz, soja i stočni ječam.

Kultivacija tla – prednosti i nedostaci

Jedan od uobičajenih i redovnih zahvata u obradi tla ili, bolje rečeno, zahvata njege kultura je kultivacija tla. U pravilu dolazi nakon oranja, iako na lakšim tlima može zamijeniti oranje ili mu prethoditi. Razlozi za obavljanje kultivacije tla su mnogostruki, a mogu se svesti na nekoliko osnovnih: intenzivno rahljenje, sitnjenje i miješanje tla radi popravljanja fizikalnih svojstava tla; uništavanje korova; unošenje mineralnih gnojiva.

Facelija – medonosna biljka

Jedini posao na pčelinjaku je čišćenje leta od snijega, provjeravanje i dopunjavanje hranilica za ptice.