Ulazak u EU prilika za hrvatski pršut, mlijeko i čaj

Ulaskom u Europsku uniju neki hrvatski proizvodi, poput čokolade, vode, sladoleda i salame naći će se pod pritiskom pada cijena zbog konkurencije inozemnih marki, dok će ulazak u EU biti prilika za rast i izlazak na nova tržišta u slučaju proizvoda poput pršuta, mlijeka i čaja, pokazala je studija konzultantske kuće A. T. Kearney o utjecaju ulaska u EU na hrvatsku prehrambenu industriju.

Europa ignorira studiju o štetnosti GM kukuruza

Francuska studija koja je povezala jedan tip genetički preinačenog kukuruza sa zdravstvenim rizikom za štakore - nije znanstveno dovoljno kvalitetna da bi se iz nje smjeli izvlačiti zaključci o sigurnosti takvih usjeva, zaključeno je u izvještaju tijela Europske unije za sigurnost hrane.

EU: Suša nije previše naštetila usjevima, hrane će biti dovoljno

LONDON - Šef Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, Jose Graciano da Silva, kazao je nedavno da nema razloga za paniku u pogledu globalnih cijena hrane.

Zajednička poljoprivredna politika

Pogledajte dokumentarni film: "Zajednička poljoprivredna politika"