Europa donosi GM kukuruz na hrvatska polja?

Ako Europska komisija (EK) donese pozitivnu odluku, na europskom će se tlu moći slobodno uzgajati genetski modificirani kukuruz pioneer 1507. U preliminarnom izjašnjavanju Europskog parlamenta o legalizaciji GM kukuruza u EU ni jedna opcija prošlog tjedna nije dobila kvalificiranu većinu država članica, no EK u takvoj situaciji, prema nekim tumačenjima, ima pravo donijeti pozitivnu odluku o uzgoju te sorte kukuruza.

FAO i OECD: Nova suša podigla bi cijene hrane 10-40%

PEKING - Rast poljoprivredne proizvodnje u svijetu usporit će u narednom desetljeću zbog ograničenih površina i resursa, procijenili su danas agencija Ujedinjenih naroda za hranu i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Zajednička poljoprivredna politika

Pogledajte dokumentarni film: "Zajednička poljoprivredna politika"

EBRD: Ulaganjima oslobodite poljoprivredne potencijale regije

Održavanjem Treće međunarodne konferencije o prehrambenoj industriji - 3rd FMCG&Retail Arena 2012 - 16. i 17. listopada u Beogradu, nakon prve dvije održane u Zagrebu, jasno je podcrtano značenje i utjecaj regije na današnje poslovanje.