APPRRR je postavila novu aplikaciju za android i iOS uređaje. Aplikacija će biti obavezna. Sve obavijesti za dodatna dokazivanja obrade parcela će dolaziti korisnicima na nju. Koristit će se GTF (geotagirane fotografije) koje se fotografiraju sa aplikacijom. U aplikaciju će doći obavijesti koje parcele treba slikati, sa koje točke i u kojem smjeru. Za korištenje aplikacije je potrebno uključiti GPS lokaciju na uređaju dok se poslikaju fotografije, za spremanje fotografija i slanje je potreban pristup internetu. Ukoliko nemate pristup internetu na parceli moguće je poslati fotografije pri prvom spajanju na internet.

Android aplikaciju možete skinuti ovdje.

IOS aplikaciju možete skinuti ovdje.

Odgovori