Izmjenama i dopunama Tarifnog sustava osigurat će se daljnji razvoj projekata sunčanih elektrana s obzirom na utvrđivanje kvote za 2013. godinu. Nadalje, utvrđuje se tehnologija korištenja energije tla i vode kao i minimalna učinkovitost za proizvodnju toplinske energije u cilju ostvarivanja prava na dodatni bonus kao dodatni poticaj. Pojašnjava se određivanja promjenjivog dijela tarifne stavke, što
podrazumijeva gradove i općine na području Republike Hrvatske neovisno o tome gdje će biti izgrađeno postrojenje.
Isto tako, precizira se uvjet za ostvarenje korekcije fiksne tarife s korektivnim koeficijentom za korištenje toplinskog sustava, vezano uz ispunjavanje uvjeta energetske učinkovitosti kogeneracijskih postrojenja koja koriste biomasu i bioplin, nadalje, utvrđuje se vrijeme obračuna isplaćenih poticajnih financijskih sredstava kao razlike između poticajne cijene i prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC) za povlaštenog proizvođača koji ne ispunjava tražene uvjete.
Također se preciziraju uvjeti Operatora tržišta vezano uz plaćanje i obračun isporučene električne energije iz određenih grupa postrojenja.
Ove izmjene i dopune Tarifnog sustava će dodatno potaknuti jačanje i dinamiziranje ulaganja u energetskom sektoru.
(1) Visine fiksnih tarifnih stavki (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za sljedeće grupe postrojenja iznose:
1. Za postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage do uključivo 1 MW

2. Za postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage veće od 1 MW

(2) Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW, korekcija fiksne tarifne stavke (Ck) određuje se prema izrazu:
Ck = C x k1 x k2
u kojem je:
C – visina fiksne tarifne stavke,
k1 – korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane,
k2 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje
pomoću obnovljivih izvora energije (dalje: toplinski sustavi na OIE):
– sunčani kolektor;
– korištenje energije tla i vode.
(3) Korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane k1 iznosi:
– za grupu 1.a.1. 2,39
– za grupu 1.a.2. 2,03
– za grupu 1.a.3. 1,50
(4) Korektivni koeficijent za korištenje toplinskog sustava na OIE k2 iznosi:
– za grupu 1.a.1. 1,2
– za grupu 1.a.2. 1,1
– za grupu 1.a.3. 1,03.
Uvjet za ostvarenje korekcijskog koeficijenta k2 je postojanje i održavanje u funkciji toplinskog sustava na OIE, na istoj građevnoj čestici, u svrhu zadovoljenja toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana.
 
 
Pojednostavljenja objašnjenja donosimo uskoro. Ukoliko netko želi da mu se obrazloži konkretno za njihov primjer slobodno može postaviti pitanje putem FB komentara.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime