Stanje ozimih ratarskih kultura za vrijeme male količine oborina

Na većini lokaliteta diljem Republike Hrvatske krajem mjeseca ožujka i početkom travnja 2020. godine  (u dane: 2., 7., 8. i 9. travnja pa ponovno...

Sjetva soje

U strukturi prometa novosadske poljoprivredne burze prošli tjedan bili su zastupljeni pšenica, kukuruz, soja i stočni ječam.

Brazil iduće godine postaje najveći proizvođač soje

RIO DE JANEIRO - Sa relativno jeftinim zemljištem i cijenama, Brazil postaje sve zanimljivija destinacija za farmere iz inozemstva.

Kultivacija tla – prednosti i nedostaci

Jedan od uobičajenih i redovnih zahvata u obradi tla ili, bolje rečeno, zahvata njege kultura je kultivacija tla. U pravilu dolazi nakon oranja, iako na lakšim tlima može zamijeniti oranje ili mu prethoditi. Razlozi za obavljanje kultivacije tla su mnogostruki, a mogu se svesti na nekoliko osnovnih: intenzivno rahljenje, sitnjenje i miješanje tla radi popravljanja fizikalnih svojstava tla; uništavanje korova; unošenje mineralnih gnojiva.