Na većini lokaliteta diljem Republike Hrvatske krajem mjeseca ožujka i početkom travnja 2020. godine  (u dane: 2., 7., 8. i 9. travnja pa ponovno 15. i 16. travnja) bilježimo niske jutarnje temperature. Najniže jutarnje temperature zabilježene su 2. travnja...
Poštovani poljoprivrednici, Jedan od uvjeta za dobivanje potpora je ažurno stanje ARKOD parcela sukladno postojećim digitalnim ortofoto kartama (avionskim snimkama).
ANALIZA - Hrvatski poljoprivrednici upozoravaju da je nedostatak radne snage sada ključni problem u poljoprivredi jer su se do sada drugim mjerama Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede riješila značajna pitanja kao što je osiguranje sredstava za sjetvu, isplata poticaja,...
Površine na kojima je izvršena jesenska obrada tla trenutno su pripremljene za sjetvu jarih kultura. Prema rokovima sjetve u proljetnom roku osim jarih žitarica može se obaviti i sjetva jarog stočnog graška, jare grahorice, djetelinsko travne smjese ili trave....